OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM w roku 2016.

Terminy poszczególnych etapów:

Eliminacje szkolne

Eliminacje szkolne
– do połowy marca 2016r.

Eliminacje gminne

Eliminacje gminne
11 kwietnia 2016r. – godzina 9.00

Eliminacje powiatowe

Eliminacje powiatowe
23 kwietnia 2016r. – godzina 10.00

Finał wojewódzki

Finał Wojewódzki
14 maja 2016r. 21 maja 2016r.

Miejsce: Krośnica k. Izbicka (powiat strzelecki)