OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM w roku 2015.

Terminy poszczególnych etapów:

Eliminacje szkolne

Eliminacje szkolne
– do połowy marca 2015r.

Eliminacje gminne

Eliminacje gminne
30 marca 2015r. – godzina 9.00

Eliminacje powiatowe

Eliminacje powiatowe
25 kwietnia 2015r. – godzina 10.00

Finał wojewódzki

Finał Wojewódzki
16 maja 2015r.

Miejsce: