OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM w roku 2018.

Terminy poszczególnych etapów:

Eliminacje szkolne

Eliminacje szkolne
– do połowy marca 2018r.

Eliminacje gminne

Eliminacje gminne
9 kwietnia 2018r. – godzina 9.00

Eliminacje powiatowe

Eliminacje powiatowe
21 kwietnia 2018r. (sobota) – godzina 10.00

Finał wojewódzki

Finał Wojewódzki
19 maja 2018r. – godzina 10.00, ZSG Krośnica