Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Pracownia Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informacyjnej zapoczątkowało prace związane z organizacją XXIV Ogólnopolskiej, a XIX Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, przeznaczonego dla młodych wolontariuszy.

Konkurs w swoich założeniach promuje aktywnie działającą młodzież, której prospołeczne postawy wywierają pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie: grupy rówieśników, sąsiadów, środowisko szkolne i lokalne. Jego celem jest rozbudzanie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych, zachęcanie do niesienia pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna i kształtowanie osobowości młodzieży w duchu odpowiedzialności i życzliwości.

Idee wolontariatu i praca wolontariuszy są znane i obecne w każdej szkole. Celem naszych działań jest wzmacnianie ich systematyczności i skuteczności. Poprzez konkurs pragniemy zwrócić uwagę na młodzież, która nie pozostaje bierna i obojętna, ale dzięki swoim postawom oraz działaniom zasługuje na to, aby być wzorem dla swoich rówieśników. Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu, działającego według programu: „Wychowanie przez działanie”.

Serdecznie zapraszamy liderów wolontariatu, opiekunów Szkolnych Klubów Ośmiu oraz opiekunów innych szkolnych grup wolontariuszy do zgłaszania kandydatów.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia kandydata, a także kalendarz prac konkursowych znajdują się na stronie Fundacji Świat Na Tak

http://swiatnatak.pl/8-wspanialych-zgloszenia/

oraz na stronie www.rcre.opolskie.pl w zakładce „Konkursy”.

Karty zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do 02.02.2018, drogą listową lub mailową na adres: RCRE OPOLE, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27,

lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2018r.,

przesłuchanie odbędzie się 6 lutego 2018 r. s. 2.4 RCRE, przy ul. Głogowskiej 27, godz. 9.00 -15.00.  (wtorek)

w RCRE przy ulicy Głogowskiej 27.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Bliższe informacje: Jolanta Woś - Radziej tel. 77-404-75-84; kom. 781312612, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,

Pliki do pobrania

EDYCJA WOJEWÓDZKA

 

Karta zgłoszeniowa ze zdjęciem – edycja Ogólnopolska

 

Karta zgłoszeniowa grupy – edycja Ogólnopolska

 

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Pracownia Systemu Doskonalenia i Wsparcia Metodycznego zapoczątkowało prace związane z organizacją XXIII Ogólnopolskiej, a XVIII Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, przeznaczonego dla młodych wolontariuszy.

Czytaj więcej...

      W Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji  w Opolu   17.03.2016r.  odbyły się przesłuchania konkursowe uczestników  XVII Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. W tegorocznym konkursie udział wzięło 24 uczestników, w tym 4 grupy wolontariuszy. Obecnych na przesłuchaniach było 59 osób.

     Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za odwagę pokazania tego co bezinteresownie robią dla innych z zapałem i poświęceniem. Już dziś też zapraszamy na Wojewódzką Galę gdzie wszyscy biorący udział w Konkursie  otrzymają  dyplomy, a opiekunowie  podziękowania. Nagrodzeni także będą laureaci Konkursu.

Czytaj więcej...

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Pracownia Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego rozpoczęło prace związane z organizacją XXII Ogólnopolskiej, a XVII Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego uczestnikami są młodzi wolontariusze.

Konkurs w swoich założeniach promuje młodzież, której prospołeczne postawy i działania wywierają pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie: grupy rówieśników, sąsiadów, środowisko szkolne i lokalne. Jego celem jest rozbudzanie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych, zachęcanie do niesienia pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna i kształtowanie osobowości młodzieży w duchu odpowiedzialności i ogólnoludzkiej życzliwości.

Idee wolontariatu i praca wolontariuszy są znane i obecne w każdej szkole. Celem naszych działań jest wzmacnianie ich systematyczności i skuteczności. Poprzez konkurs pragniemy też zwrócić uwagę na młodzież, która nie pozostaje bierna i obojętna, ale dzięki swoim postawom oraz działaniom zasłużyła na to, aby być wzorem dla swoich rówieśników

Serdecznie zapraszamy zatem liderów wolontariatu, opiekunów Szkolnych Klubów Ośmiu oraz opiekunów innych szkolnych grup wolontariuszy do zgłaszania kandydatów.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia kandydata, a także kalendarz prac konkursowych znajdują się na stronie Fundacji www.swiatnatak.pl oraz na stronie www.rcre.opolskie.pl w zakładce „Konkursy”.

Karty zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do 5.03.2016, a przesłuchania odbędą się 14 - 17.03.2016 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Informacje: Barbara Charczuk, tel. 77-404-75-25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Pliki do pobrania